Project Analyse

Van analyse naar oplossing

Wat is Project Analyse?

De term Project Analyse is nog niet overal bekend, het is een rol waarin PMO en Business Analyse taken worden gecombineerd. Door de combinatie van deze competenties in één persoon is een flexibele inzet van de Projectanalist mogelijk op zowel structurerende taken als analyse taken. De Project Analist werkt vanuit een helicopterview

op een overkoepelend niveau in projectomgevingen en is in staat diepte analyses te doen indien nodig. Afhankelijk van de complexiteit van de omgeving zal de inzet van de Project Analist meer gericht zijn op alignment analyse of diepteanalyse. De Project Analist is verantwoordelijk voor de analyse van ‘flow verstorende elementen’ in veranderomgevingen en is een belangrijke sparringpartner voor het management.

Waar wordt Project Analyse ingezet?

Project analyse is bij uitstek geschikt voor omgevingen waarin de complexiteit en de snelheid hoog is. Hier is het cruciaal om snel analyses te kunnen doen en goede managementinformatie te hebben om op directe basis te kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld Agile omgevingen of internationale programma’s met veel afhankelijkheden hebben baat bij een goede structuur, maar vooral uitgediepte managementinformatie en een sterke focus op alignment.

Project Analyse in een Agile omgeving

  • Alignment analyse over diverse Agile teams heen en support aan Chief product owner
  • Inzichtelijk maken hoe userstories bijdragen aan de overall thema’s en epics (doelen) van de organisatie.
  • Ondersteunen van Agile teams bij niet-primaire taken
  • Kwaliteitsanalyse en mapping op Agile processen

Project Analyse in projecten

  • Analyseren waarom een relatie met een leverancier niet loopt
  • Alternatieve projectroute dooranalyseren en adviseren over keuze
  • Project PMO combineren met inhoudelijke business analyse voor projectstrategie

Elaine: Project Analist

“Als Project Analist beweeg ik me in een immer veranderende omgeving van Agile. De enige voorspelbaarheid is dat het morgen anders zal zijn dan vandaag. Het is cruciaal om snel bij te kunnen sturen, hiervoor is goede informatie onontbeerlijk. Ik werk aan het creëren van een ‘single source of truth’ en doe data analyses die input leveren voor de roadmap van het programma. Daarnaast ondersteun ik het programmamanagement met managementinformatie. Door mijn achtergrond in zowel PMO als Business Analyse, kan ik mijn competenties flexibel inzetten, afhankelijk van wat nodig is voor het programma.”